Välkommen till Rehabveckan 2017

Inte vanlig trötthet…


Trötthet är vanligt inom rehabilitering vid långvarig smärta, stresstillstånd, MS och hjärnskada. Ny forskning har lett fram till mer kunskap om trötthetsproblematik och rehabilitering. Trötthetssyndrom som benämns ME (myalgisk encefalomyelit) har också aktualiserats senaste åren. På Rehabveckan 2017 kommer trötthetsproblematiken att belysas med ett brett angreppssätt och omfatta tillstånd som både hör hemma inom smärt- och neurologisk rehabilitering.

Programmet 5 och 6 april vänder sig till alla yrkeskategorier inom rehabiliteringsmedicinsk verksamhet men är självklart också öppet för andra intresserade inom t ex primärvård, neurologisk verksamhet, strokevård, Försäkringskassa, kommunala och andra rehabverksamheter. Naturligtvis innebär Rehabveckan som vanligt också möjligheter att mötas i nätverk och på andra sätt för att dela erfarenheter – inte minst vid konferensmiddagen! I programmet ingår också att få ta del av aktuell forskning och aktuella projekt inom rehabmedicin i Sverige.

Program:
4 april: ST-läkarnas och rehabledarnas dag
5-6 april: Föreläsningar, nätverksträffar, föredrag och postersession
5 april: Årsmöte i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin, festmiddag på Uppsala slott

Se programmet här

Varmt välkommen!

För programkommittén:
Marianne Lannsjö och Rolf Karlsten


norrlands_nation4