Välkommen till Rehabveckan 2017

Inte vanlig trötthet…


Trötthet är vanligt inom rehabilitering vid långvarig smärta, stresstillstånd, MS och hjärnskada. Ny forskning har lett fram till mer kunskap om trötthetsproblematik och rehabilitering. Trötthetssyndrom som benämns ME (myalgisk encefalomyelit) har också aktualiserats senaste åren. På Rehabveckan 2017 kommer trötthetsproblematiken att belysas med ett brett angreppssätt och omfatta tillstånd som både hör hemma inom smärt- och neurologisk rehabilitering.

Programmet vänder sig till alla yrkeskategorier inom rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. Naturligtvis innebär Rehabveckan som vanligt också möjligheter att mötas i nätverk och på andra sätt för att dela erfarenheter – inte minst vid middagen på Uppsala slott! I programmet ingår också att få ta del av aktuell forskning och aktuella projekt inom rehabmedicin i Sverige.

Härmed kommer också följande upprop:
Välkommen att delta med föredrag eller poster på Rehabveckan! Skicka in ett abstrakt senast 1 mars 2017 till Katharina.Sunnerhagen@neuro.gu.se (vetenskaplig sekreterare i Sfrm) och till marianne.lannsjo@regiongavleborg.se (ordförande i Sfrm). Abstraktet bör utgå från ett vetenskapligt arbete där ST-arbeten självklart också ingår. Utmärkelse för bästa föredrag och bästa poster kommer att delas ut!

Program:
4 april: ST-läkarnas och rehabledarnas dag
5-6 april: Föreläsningar, nätverksträffar, föredrag och postersession
5 april: Årsmöte i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin, middag på Uppsala slott

Varmt välkommen!

För programkommittén:
Marianne Lannsjö och Rolf Karlsten

Detaljerat program presenteras den 15 januari.
Då öppnar också registreringen.


norrlands_nation4