CARF-möte / Måndag 7 maj

CARF NÄTVERKSMÖTE
Chris MacDonell, Managing Director at CARF, Marcelo Rivano, Elisabeth Pietilä-Holmner

09.00 Kort inledning – vilka är i rummet – vad förväntar vi oss av dagen?
09:10 Inspiration och erfarenheter från svenska granskare
Marcelo Rivano Fischer, Susanne Hellgren och Elisabeth Pietilä-Holmner
09:45 Fika
10:00 Fortsättning – Inspiration och erfarenheter från svenska granskare
10:30 Chris – CARF 2018 Changes in CARF Standards Manager 2018
inkl diskussion i smågrupp om tricky och frequently cited standards
12:00 Lunch med besök i utställningen
12:45 EVRY.
Hanna Magnusson. Rickard Nilsson
13:45 Avslut – vi knyter ihop säcken, vad tar vi med oss?
17.00 – Mingel med buffé
Kulturhuset Spira

Måndag 7 maj

» Dagsprogram

Nätverksmöten 7 maj

ST-läkarnas dag
09.00 – 16.00
» Se program


CARF-nätverksmötet
09.00 – 14.00
» Se program


Rehabledarmötet
13.00 – 16.00
» Se program


Nätverket Rehabsjuksköterskor
09.00 – 16.00
» Se program