CARF-möte / Måndag 7 maj

09.00 – 14.00 CARF NÄTVERKSMÖTE
Chris MacDonell, Managing Director at CARF, Marcelo Rivano, Elisabeth Pietilä-Holmner
10.00 – 10.30 Kaffe med besök i utställningen
12.00 – 13.00 Lunch med besök i utställningen
13.00 – 14.00 Utveckling av CARF Standards Manager tillsammans med EVRY
17.00 – Mingel med buffé
Kulturhuset Spira

Måndag 7 maj

» Dagsprogram

Nätverksmöten 7 maj

ST-läkarnas dag
09.00 – 16.00
» Se program


CARF-nätverksmötet
09.00 – 14.00
» Se program


Rehabledarmötet
13.00 – 16.00
» Se program


Nätverket Rehabsjuksköterskor
09.00 – 16.00
» Se program