Föreläsarpresentationer 2017

Presentationerna publiceras så snart respektive föreläsare godkänt dem

Träningsrekommendationer vid kroniskt trötthetssyndrom and fibromyalgi

Indre Bileviciute-Ljungar, docent vid Inst. Kliniska Vetenskaper Danderyds Universitetssjukhus, Karolinska Institutet, överläkare på Smärtrehabilitering St. Görans sjukhus, Stockholm och ME/CFS-mottagning Smärt- och RehabCentrum, US Linköping
Ladda ned presentation

Adaptiv rehabilitering

Per Hamid Ghatan, överläkare, sektionschef, med dr., Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Ladda ned presentation

Sömnstörningar och trötthet

Överläkare Romana Stehlik, Smärtcentrum, Akademiska Sjukhuset
Ladda ned presentation

Långvarig smärta- den osynlig sjukdomen?

Torsten E. Gordh. Professor i klinisk smärtforskning, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset

Ladda ned presentation

Svår traumatisk hjärnskada –kliniskt förlopp och prognostiska faktorer

Maud Stenberg PhD, överläkare, Neurorehabiliteringen NUS, Neuro-, Huvud-, Hals-, Center, Norrlands Universitets sjukhus, Umeå Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för Rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet, Umeå

Ladda ned presentation

Hur hänger trötthet ihop med sjukdomsrespons och upplevd hälsa?

Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Ladda ned presentation

Regeringens åtgärdsprogram
Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro – Försäkringskassans uppdrag och roll

Ladda ned presentation

SMÄRTA OCH PSYKISK OHÄLSA

Eva-Britt Hysing, Specialist i rehabiliteringsmedicin och allmänmedicin Smärtläkare, Överläkare Smärtcentrum Akademiska sjukhuset Uppsala

Ladda ned presentation

Långvarig smärta och utmattning – likheter och olikheter vid rehabilitering
Doc. Carl Molander, docent, specialist i rehabiliteringsmedicin, Rehabakademin

Ladda ned presentation

KOGNITION OCH HJÄRNTRÖTTHET

BIRGITTA JOHANSSON, Docent, psykolog, specialist i neuropsykologi, Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ladda ned presentation

Behandling av insomni – vad gäller för acceptans?

Kristoffer Bothelius, fil. dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Ladda ned presentation

Fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionsnedsättning

Jan Lexell. Professor i rehabiliteringsmedicin, Lunds universitet, Gästprofessor, Luleå tekniska universitet, Överläkare, Skånes universitetssjukhus och Kompetenscentrum Rehabilitering, Sunderby sjukhus, Luleå, Chefsläkare, Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK), Member, International Paralympic Committee (IPC)

Ladda ned presentation