Program – Måndag 7 maj

Med reservation för ändringar.

08.00 – 09.00 Registrering och kaffe
09.00 – 16.00 ST-DAGEN
» Se program här
09.00 – 14.00 CARF NÄTVERKSMÖTE
» Se program här
13.00 – 16.00 REHABLEDARMÖTE
» Se program här
09.00 – 16.00 NÄTVERKET REHABSJUKSKÖTERSKOR
» Se program här

Måndag 7 maj

» Dagsprogram

Nätverksmöten 7 maj

ST-läkarnas dag
09.00 – 16.00
» Se program


CARF-nätverksmötet
09.00 – 14.00
» Se program


Rehabledarmötet
13.00 – 16.00
» Se program


Nätverket Rehabsjuksköterskor
09.00 – 16.00
» Se program