Program – Måndag 7 maj

Med reservation för ändringar.

09.00 – 16.00 ST-DAGEN
» Se program här
09.00 – 14.00 CARF NÄTVERKSMÖTE
» Se program här
13.00 – 16.00 REHABLEDARMÖTE
» Se program här
09.00 – 16.00 NÄTVERKET REHABSJUKSKÖTERSKOR
» Se program här