Program – Onsdag 9 maj

Med reservation för ändringar.

08.00 – 10.00 NÄTVERKSMÖTEN

Nätverksmöte postpolio

Studierektorer

NHL – Hjärnskaderehabintresserade läkare

09.00 – 10.00 Registrering och kaffe med besök i utställningen
10.00 – 12.00 Teamarbete vid lätt till medelsvår kognitiv funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada
Gabriela Markovic, Med dr, leg psykolog, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet
Jenny Laurell Sundsgård, arbetsterapeut
Pär Lindholm, sjukgymnast
Hanna Persson, logoped
12.00 – 13.00 Lunch med besök i utställningen
13.00 – 14.00 Funktionella tillstånd
”Predictive Brain Models” – Kognitiva modeller som ligger till grund för utveckandet av Funktionella tillstånd
Mark J. Edwards, Professor, St. Georges University, London
Team från Rehabmedicin Jönköping
Patient
Paneldiskussion
14.00 – 14.30 Kaffe med besök i utställningen
14.30 – 15.30 Funktionella tillstånd, forts