Program – Onsdag 9 maj

Med reservation för ändringar.

08.00 – 10.00 NÄTVERKSMÖTEN

Nätverksmöte postpolio

Studierektorer

NHL – Hjärnskaderehabintresserade läkare

09.00 – 10.00 Registrering och kaffe med besök i utställningen
10.00 – 12.00 Teamarbete vid lätt till medelsvår kognitiv funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada
Gabriela Markovic, Med dr, leg psykolog, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper,  Karolinska Institutet
Team
Patient
Paneldiskussion
12.00 – 13.00 Lunch med besök i utställningen
13.00 – 14.00 Funktionella tillstånd
”Predictive Brain Models” – Kognitiva modeller som ligger till grund för utveckandet av Funktionella tillstånd
Mark J. Edwards, Professor, St. Georges University, London
Team från Rehabmedicin Jönköping
Patient
Paneldiskussion
14.00 – 14.30 Kaffe med besök i utställningen
14.30 – 15.30 Funktionella tillstånd, forts