Program – Onsdag 9 maj

Med reservation för ändringar.

08.00 – 10.00 NÄTVERKSMÖTEN

Nätverksmöte Neuroinriktade psykologer
Ni som vill vara med att starta ett nätverk för neuroinriktade psykologer har nu möjlighet att träffas under rehabveckan.
Kontakta gärna neuropsykolog Lovisa Hellgren för förslag på programpunkter: Lovisa.hellgren@rjl.se


Nätverksmöte postpolio
Kontaktperson Jeanette Gahne, jeanette.gahne@rjl.se


Studierektorer
Kontaktperson: Johan Alinder, johan.alinder@regionostergotland.se

  1. ”Landet runt” – vilken arbetssituation har vi som studierektorer? Går det att leva upp till Läkarförbundets och Läkarsällskapets riktlinjer?
  2. Kompetensvärdering under pågående ST – rutiner och instrument.
  3. Övrigt

NHL – Hjärnskaderehabintresserade läkare
Kontaktperson: Jakob Gesher, jakob.gesher@rjl.se

09.00 – 10.00 Registrering och kaffe med besök i utställningen
10.00 – 12.00 Teamarbete vid lätt till medelsvår kognitiv funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada
Gabriela Markovic, Med dr, leg psykolog, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet
Jenny Laurell Sundsgård, arbetsterapeut
Pär Lindholm, sjukgymnast
Hanna Persson, logoped
12.00 – 13.00 Lunch med besök i utställningen
13.00 – 14.00 Funktionella tillstånd
”Predictive Brain Models” – Kognitiva modeller som ligger till grund för utveckandet av Funktionella tillstånd
Mark J. Edwards, Professor, St. Georges University, London
Team från Rehabmedicin Jönköping
Patient
Paneldiskussion
14.00 – 14.30 Kaffe med besök i utställningen
14.30 – 15.30 Funktionella tillstånd, forts