Program och anmälan

Programmet presenteras den 7 februari och då öppnar vi även registreringen.

Schemat har följande upplägg:

7 maj  Rehabledarmöte, CARF-möte, ST-läkarnas dag 
8 maj  Föreläsningar och nätverksmöten. Konferensmiddag 
9 maj  Föreläsningar och nätverksmöten.

Avgifter och anmälningsalternativ för ordinarie delegater

7 maj, Rehabledare, CARF – 1 000 kr + moms. 
7 – 9 maj, hela konferensen – 3 700 kr + moms 
8 – 9 maj – 3 100 kr + moms 
Enskild dag, 8 eller 9 maj – 1 800 kr + moms

Avgifter och anmälningsalternativ för ST-läkare

7 maj, ST-dagen – 900 kr + moms 
7 – 9 maj, hela konferensen – 2 600 kr + moms 
Enskild dag, 8 eller 9 maj – 1 800 kr + moms”