ST-läkarnas dag / Onsdag 22 maj

08.45 – 09.00Intro (upplägg av dagen)
Marianne Lannsjö (Info SFRM)
09.00 – 12.15Försäkringsmedicin (Fokus på LSS och personlig assistans)
09.00 – 09.30Umeå kommun Cecilia Staflund, enhetschef för LSS handläggning.
09.30 – 09.45Fika
09.45 – 10.40Försäkringskassan Mia Blombäck, specialist och Carl Höckerfelt, försäkringsmedicinsk koordinator
10.40 – 10.45Bensträckare
10.45 – 11.45Rehabläkare Hans Ruborg
11.45 – 12.15Paneldiskussion
12.15 – 13.00Lunch
13.00 – 16.30Endokrinologi och Sexologi
13.00 – 14.00Endokrinolog Per Dahlqvist
14.00 – 14.05Bensträckare
14.05 – 15.00Sexologi Paula Taube/Peter Ströberg
15.00 – 15.30Fika
15.30 – 16.00Sexologi Paula Taube/Peter Ströberg
16.00 – 16.30Uroterapeut Carina Andersson och patient
16.30 – 17.30ST-nätverksmöte (för alla ST-läkare)
18.30 – Middag på Rex