ST-läkarnas dag / Måndag 7 maj


Rehab vid skador och sjukdomar i rörelse och stödjeorganen

Deltagande i ST-dagen ger kursintyg avseende uppfyllt delmål 10 (SOSFS 2008:17) alternativt c10 (SOSFS 2015:8) i respektive målbeskrivning för rehabiliteringsmedicin.

08.00 – 09.00 Registrering och kaffe
09.00 – 10.15 Lektion 1
10.15 – 10.45 Kaffe med besök i utställningen
10.45 – 12.00 Lektion 2
12.00 – 13.00 Lunch med besök i utställningen
13.00 – 14.15 Lektion 3
14.15 – 14.45 Kaffe med besök i utställningen
14.45 – 16.00 Lektion 4
16.00 – 17.00 Årligt ST-läkarmöte
Alla ST-läkare välkomna att delta
18.00 – ST-läkarnas middag
Kulturhuset Spira