ST-läkarnas dag / Måndag 7 maj

08.00 – 09.00 Registrering och kaffe
09.00 – 16.00 ST-DAGEN
Rehab vid skador och sjukdomar i rörelse och stödjeorganen
Deltagande i ST-dagen ger kursintyg avseende uppfyllt delmål 10 (SOSFS 2008:17) alternativt c10 (SOSFS 2015:8) i respektive målbeskrivning för rehabiliteringsmedicin.
10.00 – 10.30 Kaffe med besök i utställningen
12.00 – 13.00 Lunch med besök i utställningen
17.00 – ST-läkarmiddag (ingår i deltagaravgiften)
Lokal meddelas senare

Måndag 7 maj

» Dagsprogram

Nätverksmöten 7 maj

ST-läkarnas dag
09.00 – 16.00
» Se program


CARF-nätverksmötet
09.00 – 14.00
» Se program


Rehabledarmötet
13.00 – 16.00
» Se program


Nätverket Rehabsjuksköterskor
09.00 – 16.00
» Se program