Program / 22-24 maj

Preliminärt program med reservation för ändringar


Onsdag 22 maj

09.00 - 10.00Registrering och kaffe med besök i utställningen
10.00 - 17.00ST-läkarnas dag
Kontaktperson: Anna-Karin Holmström, AnnaKarin.Holmstrom@regionvasterbotten.se
10.00 - 17.00Rehabsjuksköterskornas dag
Kontaktperson: Karolina Krakau, karolina.krakau@sll.se
10.00 - 14.00Rehabledardagen
12.00 - 13.00Lunch med besök i utställningen
14.00 - 17.30CARF Nätverksmöte
15.00 - 15.30Kaffe med besök i utställningen
17.30 -Mingelbuffé för Rehabledare, Rehabsjuksköterskor och CARF
19.00 -Middag för ST-läkarna

Torsdag 23 maj

Moderator: Sverker Olofsson

07.30- 10.00Registrering, kaffe besök i utställningen
08.00 - 10.00Nätverksmöten: parallella sessioner

Nacksmärta efter olycka
Kontaktperson: Hans Westergren, hans.westergren@skane.se

SweSCos
Kontaktperson: Wolfram Antepohl, Wolfram.Antepohl@regionostergotland.se

Vårdenhetschefer Rehabmedicin
Kontaktperson: Victoria Popovac, victoria.popovac@regionvasterbotten.se

Studierektorer
10.00 - 10.10Öppnande av Rehabveckan 2019
10.10 - 10.50Hjärnans plasticitet- hur påverkas våra minnessystem efter traumatisk hjärnskada? Vikten av balans mellan hjärnans aktivets- och vilosystem efter skada.
Lars Nyberg, Professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå universitet
10.50 - 11.30Utredning och rehabilitering av personer med traumatiska hjärnskador, vad säger den moderna neurovetenskapen?
Peter Sojka, Överläkare, Neurorehab, Neuro-, huvud- halscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, pensionerad adj professor i rehabiliteringsmedicin, Mittuniversitetet, Östersund, docent i fysiologi, Umeå universitet, Umeå
11.30 - 12.00Långvarig smärta – senaste nytt från svensk och internationell hjärnforskning
Karin Jensen, Med dr, psykolog, Karolinska Institutet
12.00 - 13.00Lunch med besök i utställningen
13.00 - 13.30Impact of Pain and Evaluation of Education and Self-Care in Patients with Head and Neck Cancer
Anne Söderlund Schaller, Med. dr, sjuksköterska, Linköpings universitet
13.30 - 15.30ST-projekt och nya avhandlingar
Moderator: Gunilla Brodda Jansen

Studies on spasticity from an interventional perspective
Per Ertzgaard, Överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

Långtidsutfall och rehabilitering av patienter med anti-NMDAR-encefalit, en fallserie
Matilda Nordström, ST-läkare, Rehabliliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd

Pituitary Dysfunction and Relation to Cognitive and Global Outcome after Traumatic Brain Injury or Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage
Anna Tölli, Överläkare, Rehabliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd

Assessment and management of patients at risk for persisting disability after mild traumatic brain injury
Giedre Matuseviciene, Specialistläkare, Rehabliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd
15.30 - 16.00Kaffe med besök i utställningen
16.00 - 16.30Traumatic spinal cord injuries in rural Tanzania – Occurrence, clinical outcomes and life situation of injured persons living in the Kilimanjaro region
Haleluya Moshi, Med.dr, sjukgymnast, Umeå universitet
16.30 - 17.30SFRM Årsmöte
19.00 -Konferensmiddag
Restaurang Äpplet i Folkets Hus


Fredag 24 maj

Moderator: Sverker Olofsson

08.00 - 10.00Registrering, kaffe med besök i utställningen
08.00 - 10.00Nätverksmöten: parallella sessioner

Postpolio

Kontaktperson: Eva Melin, Eva.Melin@ki.se

Neuroinriktade psykologer

NHL – Hjärnskaderehabintresserade läkare

Kontaktperson: Maud Stenberg, maud.stenberg@regionvasterbotten.se
10.00 - 11.20Fatigue, stress, traumatisk hjärnskada
Anna Neely, Professor, psykolog, Karlstads universitet
Marika Möller, Med.dr, psykolog, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd
Nils Berginström, Med.dr, psykolog, Neurorehab, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, och Institutionen för psykologi, Umeå universitet
11.20 - 12.20Dilemma games
Henk Stam, Professor, MD, PhD, FRCP, Rotterdam
12.20 - 13.20Lunch med besök i utställningen
13.20 - 14.40Team- och aktivitetsbaserad kognitiv rehabilitering efter förvärvad hjärnskada
Ann Björkdal, Docent, arbetsterapeut, Göteborgs universitet
Xiaolei Hu, Med. dr, läkare, specialist i rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet
Pär Lindholm, Sjukgymnast, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd

14.40-15.10Kaffe med besök i utställningen
15.10-15.40ArbetsplatsDialog för arbetsåtergång (ADA) vid multimodal rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom
Therese Eskilsson, Med. Dr, sjukgymnast, Umeå universitet
15.40 - 16.10Traumatisk hjärnskada, kognition och fysisk aktivitet; Traumatisk hjärnskada – familjeperspektiv
Maud Stenberg, Med.dr, överläkare, specialist i rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet
Mattias Hedlund, Universitetslektor, Umeå universitet