CARF Nätverksmöte / Onsdag 22 maj

Lokal: Loke

14:15 - 15:00Välkommen
Elisabeth Pietilä Holmner, Gudrun Johansson, NHHC, NUS
Presentation av deltagare och Christine M. MacDonell, FACRM Managing Director, Medical Rehabilitation and International Aging Services/Medical Rehabilitation
CARF-nyheter, Christine M. Macdonell
15:00 - 15:30Kaffe med besök i utställningen
15:30 - 16:30Reviderade CARF-standards, Christine M. MacDonell
Technology 2019
Performance Measurement and Management 2020
Standards som ofta leder till rekommendationer
16:30 - 16:40Bensträckare
16:40 - 17:20“De 5 planerna” Tillgänglighetsplan, Strategisk plan etc.
Skin integrity and Wound Care Standards, section 2.A. Christine M. MacDonell
17:20 - 17.30Nationellt CARF-nätverk? Samarbete med Norge?