ST-läkarnas dag / Onsdag 22 maj

Lokal: Pettersson-Berger

08.45 – 09.00Rehabmedicin - plus och minus
Marianne Lannsjö, ordförande i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin och överläkare Rehabiliteringsmedicin
09.00 – 12.15Försäkringsmedicin

09.00-09.30
Försäkringskassan informerar om assistansersättning, personkretsbedömning, kommunens ansvar, försäkringsmedicinska  analysen och medicinska underlag
Mia Blombäck, specialist inom funktionshindersområdet och Carl Höckerfelt, nationell försäkringsmedicinsk koordinator

09.30-09.45
Fika

09.45-10.40
Fortsättning Försäkringskassan

10.40-10.45
Bensträckare

10.45-11.45
Försäkringsmedicin - "Sitter doktorn på en eller flera stolar".
Hans Ruborg, överläkare Rehabiliteringsmedicin

11.45-12.15
Paneldiskussion
12.15 – 13.00Lunch
13.00 – 16.30Endokrinologi och Sexologi

13.00 – 14.00
Endokrinologi "Hypofysinsufficiens efter traumatisk skallskada"
Per Dahlqvist, universitetslekor och överläkare Endokrinologi

14.00 – 14.05
Bensträckare

14.05 – 15.00
Sexologi och sexuell hälsa vid neurologisk sjukdom/skada.
Paula Taube, socionom, auktoriserad sexolog samt legitimerad psykoterapeut och Peter Ströberg, specialist Urologi

15.00 – 15.30
Fika

15.30 – 16.00
Fortsättning sexologi och sexuell hälsa vid neurologisk sjukdom/skada

16.00 – 16.30
Patientberättelse
Patient tillsammans med Carina Andersson, uroterapeut
16.30 – 17.30ST-nätverksmöte (för alla ST-läkare)
18.30 – Middag på Rex