Rehabsjuksköterskornas dag / Onsdag 22 maj

Lokal: Rist

09.00 - 10.30Studiebesök på Neurorehab NUS, Klintvägen 69
Visa karta – buss finns om man inte vill gå
11.00 - 12.15Återsamling i Folkets Hus: Vår dag tillsammans
– vilka är vi
– nya styrgruppsmedlemmar
– specialistutbildning för Rehabiliteringssjuksköterskor
12.15 - 13.00Lunch med besök i utställningen 
13.00 - 13.45Workshop: Kognitiva strategier för omvårdnadspersonal
13.45 - 14.30Workshop: Rehabiliteringssjuksköterskans roll i patientens rehabiliteringsplan. Patientfallsdiskussion
14.30 -15.00Workshop: Miktionsbedömning och utredning för olika patientgrupper
15.00 - 15.30Kaffe med besök i utställningen
15.30 - 16.00forts, Workshop: 
Miktionsbedömning och utredning för olika patientgrupper
16.00 - 17.00Sammanfattning av workshops
- Hur vill vi nätverka tillsammans?
- Övrigt?