Program / 22-24 maj

Preliminärt program med reservation för ändringar


Onsdag 22 maj

08.00 - 10.00Registrering och kaffe med besök i utställningen
08.45 - 17.30ST-läkarnas dag
Lokal: Pettersson-Berger
Klicka för program

Kontaktperson: Anna-Karin Holmström, AnnaKarin.Holmstrom@regionvasterbotten.se
10.00 - 17.00Rehabsjuksköterskornas dag
Lokal: Rist
Klicka för program

Kontaktperson: Karolina Krakau, karolina.krakau@sll.se
10.00 - 14.00Rehabledardagen
Lokal: Loke
Klicka för program
12.00 - 13.00Lunch med besök i utställningen
14.00 - 17.30CARF Nätverksmöte
Lokal: Loke
Klicka för program
15.00 - 15.30Kaffe med besök i utställningen
17.30 -Mingelbuffé för Rehabledare, Rehabsjuksköterskor och CARF
18.30 -Middag för ST-läkarna

Torsdag 23 maj

Moderator: Sverker Olofsson

07.30- 10.00Registrering, kaffe besök i utställningen
08.00 - 10.00Nätverksmöten: parallella sessioner

Nacksmärta efter olycka
Lokal: Embla
Klicka för program

Kontaktperson: Hans Westergren, hans.westergren@skane.seSweSCos
Lokal: Loke

Kontaktperson: Wolfram Antepohl
Wolfram.Antepohl@regionostergotland.se

Att åldras med ryggmärgsskada
Ulrika Lundström

Webrehab
Wolfram AntepohlVårdenhetschefer Rehabmedicin
Lokal: Nanna

Kontakperson: Victoria Popovac
victoria.popovac@regionvasterbotten.seNationellt nätverksmöte för Studierektorer i Rehabiliteringsmedicin
Lokal: Ask

Kontaktperson: Maud Stenberg
maud.stenberg@regionvasterbotten.se

1. Deltagare

2. Viktigt ansvar/uppgifter
a. Planering och kvalitetssäkring av ST-processen
b. Handledarnas kompetens och utveckling
c. Planering och uppföljning av regelbunden kompetensvärdering
d. Klinikens interna ST-utbildning
e. Processtöd vid rekrytering, specialistkompetensbedömning, problemsituationer

3. Arbetsformer för nätverk för ST-studierektorer
a. Möten?
b. Maillista?
c. Annat?
d. Former för samverkan med SFRM´s utbildningsgrupp?
Egen sida för studierektorer på föreningens hemsida (Johan Alinder)

4. Enkät (Johan Alinder)

Genom Maud Stenberg, Överläkare, Studierektor, Neurorehab NUS, Neuro Huvud Hals Center, Umeå
10.00 - 10.10Öppnande av Rehabveckan 2019
10.10 - 10.50Hjärnans plasticitet- hur påverkas våra minnessystem efter traumatisk hjärnskada? Vikten av balans mellan hjärnans aktivets- och vilosystem efter skada.
Lars Nyberg, Professor i psykologi och neurovetenskap, Umeå universitet
10.50 - 11.30Utredning och rehabilitering av personer med traumatiska hjärnskador, vad säger den moderna neurovetenskapen?
Peter Sojka, Överläkare, Neurorehab, Neuro-, huvud- halscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, pensionerad adj professor i rehabiliteringsmedicin, Mittuniversitetet, Östersund, docent i fysiologi, Umeå universitet, Umeå
11.30 - 12.00Whiplashskada och lätt traumatisk hjärnskada – långtidskonsekvenser, likheter och skillnader
Britt-Marie Stålnacke, Professor, Umeå universitet och Smärtrehab, Neuro-, huvud- halscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
12.00 - 13.00Lunch med besök i utställningen
13.00 - 13.30ArbetsplatsDialog för arbetsåtergång (ADA) vid multimodal rehabilitering för patienter med utmattningssyndrom
Therese Eskilsson, Med. dr, sjukgymnast, Umeå universitet
13.30 - 14.00Impact of Pain and Evaluation of Education and Self-Care in Patients with Head and Neck Cancer
Anne Söderlund Schaller, Med. dr, sjuksköterska, Linköpings universitet
14.00 - 14.30Traumatic spinal cord injuries in rural Tanzania – Occurrence, clinical outcomes and life situation of injured persons living in the Kilimanjaro region
Haleluya Moshi, Med.dr, sjukgymnast, Umeå universitet
14.30 - 15.00Kaffe med besök i utställningen
15.00 - 17.00ST-projekt och nya avhandlingar
Moderator: Gunilla Brodda Jansen

Studies on spasticity from an interventional perspective
Per Ertzgaard, PhD, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

Långtidsutfall och rehabilitering av patienter med anti-NMDAR-encefalit, en fallserie
Matilda Nordström, ST-läkare, Rehabliliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd

Pituitary Dysfunction and Relation to Cognitive and Global Outcome after Traumatic Brain Injury or Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage
Anna Tölli, Phd, överläkare, Rehabliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd

Assessment and management of patients at risk for persisting disability after mild traumatic brain injury
Giedre Matuseviciene, Phd, specialistläkare, Rehabliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd

"Och sen då doktorn…?"
En kvalitativ intervjustudie och fallbeskrivning av två patienter som ådragit sig allvarlig traumatisk hjärnskada för 20-25 år sedan
Mia Josephsson, ST-läkare, Rehabmedicin, Skånes Universitetssjukhus

The Swedish Spinal Cord Injury Study on Cardiopulmonary Impairment
Mattias Hill, ST-läkare i rehabiliteringsmedicin, Skånes Universitetssjukhus
17.00 - 18.00SFRM Årsmöte
19.30 - Mingel och Konferensmiddag
Restaurang Äpplet i Folkets Hus


Fredag 24 maj

Moderator: Sverker Olofsson

08.00 - 10.00Registrering, kaffe med besök i utställningen
08.00 - 10.00Nätverksmöten: parallella sessioner

Postpolio

Lokal: Oden

Kontaktperson: Eva Melin, Eva.Melin@ki.seNHL – Hjärnskadenätverket
Lokal: Rist

Kontaktperson: maud.stenberg@regionvasterbotten.se

08.00 Kort presentation av innehållet för Nätverksmötet
Överläkare PhD Maud Stenberg Neurorehab NUS, Norrlands Universitets sjukhus

08.10-09.00 Modellprojektet
Neuropsykolog, fil dr Lars Jacobsson Region Norrbotten med efterföljande diskussion; Hur går vi vidare?

09.00- 09.15 Utredning av Hjärnskaderehabprocessen i Region Norrbotten 
Verksamhetschef Stefan Stridsman Neurorehab Sunderby sjukhus och Professor Jan Lexell

09.15-09.30 Rehabiliteringsinsatser för personer med traumatisk hjärnskada – SBU-projektet

09.30-10.00 Övriga frågor

Planeringsgruppen för Rehabveckan 2019 i Umeå genom Maud StenbergNeuroinriktade psykologer
Lokal: Nanna

Kontaktperson: Nils Berginström, nils.berginstrom@umu.se
10.00 - 11.50Fatigue, stress och kognition

Aspekter på hur vi mäter fatigue vid lätta hjärnskador
Marika Möller, Med. dr, psykolog, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd

En fronto-striatal workout för att stärka kognition hos patienter med Parkinsons sjukdom

Anna Stigsdotter Neely, Professor, Karlstads universitet

Utmattningssyndrom, kognition och hjärna – hur kan kognitiva nedsättningar behandlas inom ramen för stressrehabilitering?
Hanna Malmberg-Gavelin, PhD, leg. psykolog, Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Funktionell och strukturell hjärnavbildning för trötthet efter skallskada
Nils Berginström, Med dr, leg. psykolog, Neurorehab, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå och Institutionen för psykologi, Umeå Universitet
11.50 - 12.50Lunch med besök i utställningen
12.50 - 13.50Dilemma games
Henk Stam, Professor, MD, PhD, FRCP, Rotterdam
13.50 - 15.10Team- och aktivitetsbaserad kognitiv rehabilitering efter förvärvad hjärnskada
Xiaolei Hu, Med. dr, läkare, specialist i rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet
Ann Björkdal, Docent, arbetsterapeut, Göteborgs universitet
Pär Lindholm, Sjukgymnast, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyd
15.10 - 15.40Kaffe med besök i utställningen
15.40 - 16.10Långvarig smärta – senaste nytt från svensk och internationell hjärnforskning
Karin Jensen, Med dr, psykolog, Karolinska Institutet
16.10 - 17.00Traumatisk hjärnskada, kognition och fysisk aktivitet; Traumatisk hjärnskada – familjeperspektiv
Maud Stenberg, Med.dr, överläkare, specialist i rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet
Mattias Hedlund, Universitetslektor, Umeå universitet