Välkommen till Rehabveckan i Umeå

22 – 24 maj i Umeå Folkets Hus

Hej och välkommen till Rehabveckan 2019 i Umeå, en mångkulturell stad i utveckling, präglad av universitetet sedan dess start 1956 samt av Norrlands universitetssjukhus, navet inom sjukvård i norra sjukvårdsregionen som omfattar halva Sveriges yta.

Programmet har som övergripande tema kognition och innehåller ett brett spektrum av olika områden inom rehabiliteringsmedicin. Vi hoppas att det ska intressera er alla som kommer från olika professioner och verksamhetsområden och att ni hittar något inspirerande att ta med er hem. Schemaupplägget ser ut som följer:

22 maj

  • Rehabledardagen och CARF-mötet
  • ST-läkardagen
  • Rehabsjuksköterskornas dag

23-24 maj

  • Föreläsningar och nätverksmöten

Vi i programkommittén för Rehabveckan 2019 representerar rehabiliteringsmedicin från Smärtrehabiliteringen/smärtmottagningen och Neurorehab, Neuro-huvud-hals centrum, Norrlands universitetssjukhus, verksamheter där bl.a. patienter med långvarig smärta i rörelseorganen, traumatisk ryggmärgsskada, hjärnskada och stroke utreds, behandlas och rehabiliteras.

Vi har höga förväntningar att den positiva grundstämningen från staden, universitetet och landstinget samt arrangörer förmedlas till er alla. Vetenskap, vård och kultur, dessa tre delar kommer ni att få möta under konferensen och vi önskar er trevliga, lärorika och utvecklande dagar samt kvällar.

Programkommittén för Rehabveckan 2019

Kontakt: Mathias Walin, mathias@rufusjoshua.se