Välkommen till Rehabveckan 2023

9-11 maj på Stadshallen i Lund

Välkommen till Rehabveckan i Lund 2023!
Den 9-11 maj 2023 är det dags igen för vårt stora nationella möte. Rehabveckan 2023 arrangeras mitt i Lund, i den nyrenoverade Stadshallen, och vår kongressmiddag kommer att hållas på Grand Hôtel, ett över hundraårigt centrum för alla Lundabor, studenter och tillresta.

Temat för Rehabveckan 2023 är ”Framtidens rehabilitering – innehåll, metoder och arbetssätt – vart är vi på väg?!”. Vår ambition är att få till ett innehållsrikt, spännande och framåtblickande program där vi får möjlighet att träffa kollegor från hela landet, ta del av ny kunskap inom området och tillsammans diskutera de utmaningar som rehabiliteringsmedicin och rehabilitering står inför.

Stadshallen i Lund

Vi kommer att fokusera på våra traditionella kärnområden – rehabilitering vid skador och sjukdomar i nervsystemet och rehabilitering vid långvarig smärta. Vi kommer också få höra mer om nya rehabiliteringsområden, som cancerrehabilitering, få en utblick internationellt och det senaste om ackreditering, och vi kommer att ha en utställning där ni får möta de företag som arbetar inom vårt område.

Vi provar även ett nytt format där verksamheter, kliniker och forskare kort får presentera pågående och avslutade forskningsprojekt samt kliniska förändrings- och utvecklingsarbeten. På så vis får vi en bred överblick av utvecklingen landet runt och inspiration till fortsatt arbete på hemmaplan.

Under ST-dagen kommer fokus att ligga på forskning, vetenskap och smärtrehabilitering. Under rehabledardagen kommer vi att prova ett litet nytt format där cheferna ombeds presentera och diskutera utmaningar, framgångsfaktorer och pågående förändringsarbeten i de egna verksamheterna. CARF-nätverket planerar också en träff med deltagare även från våra grannländer och Terrence Carolan från CARF International deltar både på nätverksmötet och på onsdagens seminarium.

Liksom tidigare år kommer vi att ha vissa nätverksmöten. Styrelsen har dock tagit beslut att begränsa dessa. De senaste åren har få deltagit i flertalet av nätverksmötena, och vi vill därför fokusera på de med störst intresse och flest deltagare.

Väl mött i Lund 2023!

Jan Lexell, professor, överläkare, Lunds universitet & Marcelo Rivano Fischer, docent, Skånes universitetssjukhus

Programöversikt

Tisdag 9 maj

 • ST-dagen och ST-läkarnas middag (kl 9-17 + kl 18-21) – bla forskning, vetenskap och smärtrehabilitering
 • Rehabledardagen (prel kl 08.30-13.00) – utmaningar och framgångsfaktorer
 • CARF-nätverksmöte (prel kl 13.30-17.30) (deltagande av Terrence Carolan CARF International)
 • Rehabsjuksköterskornas nätverksmöte
 • Hjärnskaderehabiliteringsläkarnas nätverksmöte
 • Mingelmiddag på Stadshallen i Lund

 

Onsdag 10 maj

 • Konferensmiddag på Grand Hôtel

Onsdag 10 – torsdag 11 maj

 • Besök i vår utställning och kontakt med utställare
 • Föreläsningar, presentationer och seminarier:
  • Key note lectures (bla Hana Mala Rytter, Chef för Dansk Center for Hjernerystelse och Pablo Celnik, professor, Johns Hopkins University)
  • Seminarium: Framtidens rehabilitering
  • Smärtrehabilitering: nu och i framtiden
  • Pågående och avslutade projekt och förändringsarbeten landet runt
  • Cancerrehabilitering
  • Implementering av vårdförlopp – hur går vi vidare
  • Våra register (Nationella Registret över Smärtrehabilitering och Svensk Register för Rehabiliteringsmedicin)